Posłuchaj   /   Listen

Baszta Gdańska / The Gdansk Fortified Tower

Baszta Narożna / The Corner Fortified Tower

Kościół św. Mateusza / The Church of St. Matthew

Rynek starego miasta / The Old Town Square

Szlak Deyny / The Route of Deyna

Dom urodzenia

Home of birth

Szkoła

School

Boisko Włókniarz

The Włókniarz pitch

Dom rodzinny

Family house

Stadion miejski

Municipal Stadium

Kościół św. Katarzyny / The Church of St. Catharine

Pałac Wiecherta / The Wiechert Palace